Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mucizat-i Kur'aniye (Sadeleştirilmiş)

$795 $1000

We have run out of stock for this item.


Kur'an, şu koca kainat kitabın ezeli bir tercümesi, yaratılış kanunlarını okuyan çeşit çeşit dillerin ebedi tercümanı, şu görünmez ve görünen alemler kitabının tefsircisi, Cenab-i Hakk'in isimlerinin yerde ve gökte gizli, manevi hazinelerinin kaşifi, görünen hadiselerin altındaki gizli hakikatlerin anahtarı, şu görünen alemde gayb aleminin dili, şu alemin perdesi arkasındaki gayb aleminden gelen Cenab-i Hakk'in ebedi, Rahmadi lutuflarinin ve ezeli hitabının hazinesi, şu manevi islamiyet aleminin güneşi, temeli, hendesesi ve ahiret alemlerinin mukaddes haritası, Cenabı-i Hakk'in Zat'inin, sifatlarinin, isimlerinin ve icraatının tarif edicisi, apaçık tefsircisi, kesin delili ve parlak tercumanidir.Author: Bediuzzaman Said NURSi
Publisher: Ufuk Yayinlari

ISBN 9786059927659
Dimensions: 0