MUCiZAT-I KUR'ANiYE (Sadelestirilmis)

Save

Gokkusagi

$ 7.95 $ 10.00
SKU: ANTS-GKK-050
ISBN: 9786059927659
Bediuzzaman Said NURSi / Ufuk YAYINLARI

Share:

Kur'an, ?u koca kainat kitab?n?n ezelî bir tercümesi, yarat?l?? kanunlar?n? okuyan çe?it çe?it dillerin ebedî tercüman?, ?u görünmez ve görünen alemler kitab?n?n tefsircisi, Cenab-? Hakk'?n isimlerinin yerde ve gökte gizli, manevî hazinelerinin ka?ifi, görünen hadiselerin alt?ndaki gizli hakikatlerin anahtar?, ?u görünen alemde gayb aleminin dili, ?u alemin perdesi arkas?ndaki gayb aleminden gelen Cenab-? Hakk'?n ebedî, Rahmanî lütuflar?n?n ve ezelî hitab?n?n hazinesi, ?u manevî ?slamiyet aleminin güne?i, temeli, hendesesi ve ahiret alemlerinin mukaddes haritas?, Cenab-? Hakk'?n Zat'?n?n, s?fatlar?n?n, isimlerinin ve icraat?n?n tarif edicisi, apaç?k tefsircisi, kesin delili ve parlak tercüman?d?r.

Our brands