Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mu`cizât-I Ahmediye (Aleyhissalâtü Ve Vesselâm)-Lügatlı

$895

We have run out of stock for this item.


Elbette, dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta.. ve en ali ahlakta.. ve nev-i beşerin humsu ona iktida etmiş.. ve nisf-i arz onun hükm-u manevisi altına girmiş.. ve istikbal onun getirdiği nuru ziyasiyla bin üç yüz sene isiklanmis.. ve beşerin nurani kısmı ve ehl-i imanı mütemadiyen günde beş defa oununla tecdid-i biat edip ona dua-yi rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed (aleyhisselatu vessellam) ile konuşacak ve konuşmuş.. ve Resûl yapacak ve yapmış.. ve şair nev-i besere rehber yapacak ve yapmıştır.

Birinci Nükteli isaret’ten

O, O’nun hesabına konuşuyor, O’nun kelamını tebliğ ediyor. Hem O’na gelen Kur’an ise, içinde-dışında kırk vech-i i’caz ile gösterir ki; O, Cenab-i Hakk’in tercumanidir.

Hem o kendi zatinda bütün ihlasiyla ve tekvasiyla ve ciddiyetiyle ve şair bütün ahval ve etvariyla gösterir ki, O kendi namına, kendi fikriyle demiyor, belki Halik’i namına konuşuyor.

Hem O’nu dinleyen bütün ehl-i hakikat, keşif ve tahkikle tasdik etmişler ve ilmelyakin iman etmişler ki; O, kendi kendine konuşmuyor; belki Halik-i kainat O’nu konuşturuyor, ders veriyor, O’nunla ders verdiriyor.

On Dokuzuncu Nükteli isaret’tenAuthor: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9789759090982
Dimensions: 0