Momo

Deal of the Day

Momo

Author: Basari
$23.95

Momo

Book Title Momo
Author Basari
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Momo

Zaman, ya?am?n kendisidir. Ve ya?am?n yeri yürektir.

 

 

 

Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde ya?ayan küçük bir k?zd?r. Bulduklar? ya da kendisine hediye edilenler d???nda hiçbir ?eyi yoktur. Ancak ola?anüstü bir yetene?i vard?r: Momo, muhte?em bir dinleyicidir ve bunun için oldukça bol zaman? vard?r.

 

Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adamlar” ortaya ç?kar. ?nce hesapl? planlar kurup insanlar?n zaman?n? çalarlar. Onlar? durduracak tek ki?iyse Momo’dur.

 

Momo elinde bir çiçek, koltu?unun alt?nda bir kaplumba?a ve gizemli Hora Usta’n?n da yard?m?yla koskoca duman adamlar ordusunun kar??s?nda tek ba??na durur. Acaba Momo, zaman? çalan adamlar? tek ba??na alt edebilecek midir?

 

Toplumumuz ve günümüz insan?n?n zaman alg?s? ve zaman? okumas? üzerine bir masal olan Momo’yla Michael Ende, Alman Gençlik Edebiyat? Ödülü’ne lay?k görülmü?tür. Pek çok kez sinemaya uyarlanan Momo, k?rktan fazla dile çevrilmi?, tüm dünyada 7 milyonun üzerinde sat?lm??t?r.