Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mis Gibi Yetiskinler Yetiskin Çocuklar

$995 $1195

Aile Ortam? ve Çocuk Yeti?tirme Üzerine
Yakup Bey’le Söyle?iler

Bu kitap, asl?nda bildi?imiz, ancak üzerinde dü?ünme gere?ini pek duymad???m?z bir öyküyü anlat?yor. Bu öykünün kahramanlar?n?
tan?d?kça çocuklu?umuzu, ailemizi, çevremizdeki insanlar? ve en önemlisi kendimizi de daha iyi anlayaca??z.Author: Dogan Cuceloglu
Publisher: Remzi Kitabevi

ISBN 9789751416391
Dimensions: 0