Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mevcut Kaynaklara Göre Hristiyanlık

$1095 $1300

İslâm ve Hıristiyanlık... İnsanlığın yaşadığı son on dört asır boyunca, dünya haritasını -doğrudan doğruya veya sonuçları ileşekillendiren, bu iki din mensuplarının birbirlerine karşı takındıkları tavırlar oldu, denilirse mübalâğa edilmiş olmaz. Öyle görünüyor ki uzun sürecek bir istikbal boyunca da dünyanın inanç, kültür, coğrafya, düşünce ve yaşayış bakımından şekillenmesini, yine bu iki topluluğun birbirine karşı sürdürecekleri tutum tayin edecektir. Demek istiyoruz ki din faktörünün önemi geri plânda kalmış değildir. Bilâkis artmaktadır. Bundan ötürü dinî incelemeler, çağdaş ve aktüel konulardan uzak sayılamazlar.Author: Prof. Dr. Suat Yildirim
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368725
Dimensions: 14 x 21 cm
Pages: : 339