Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

MELEKLER

$495 $750

Kitapta, d?? kaynakl? olup son zamanlarda ülkemizde de görülmeye ba?layan "meleklerle ya?ama" dü?üncesi geni? bir bölüm halinde de?erlendirilip kriti?e tâbi tutuluyor; kayna??, faaliyetleri, dü?ünce tarz? inceleniyor ve bunlara ?slâmî aç?dan cevaplar getiriliyorAuthor: Ali UNSAL
Publisher: ISIK Yayinlari

ISBN 9786053280644
Dimensions: 0