MELEKLER

MELEKLER

Author: Ali UNSAL
$7.50 $4.95

Kitapta, d?? kaynakl? olup son zamanlarda ülkemizde de görülmeye ba?layan "meleklerle ya?ama" dü?üncesi geni? bir bölüm halinde de?erlendirilip kriti?e tâbi tutuluyor; kayna??, faaliyetleri, dü?ünce tarz? inceleniyor ve bunlara ?slâmî aç?dan cevaplar getiriliyor

Title MELEKLER
Author Ali UNSAL
Publisher ISIK Yayinlari
SKU ISK-402
ISBN 9786053280644

Kitapta, d?? kaynakl? olup son zamanlarda ülkemizde de görülmeye ba?layan "meleklerle ya?ama" dü?üncesi geni? bir bölüm halinde de?erlendirilip kriti?e tâbi tutuluyor; kayna??, faaliyetleri, dü?ünce tarz? inceleniyor ve bunlara ?slâmî aç?dan cevaplar getiriliyor

Deal of the Day