Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

MELEKLER

$495 $750

We have run out of stock for this item.


Kitapta, d?? kaynakl? olup son zamanlarda ülkemizde de görülmeye ba?layan "meleklerle ya?ama" dü?üncesi geni? bir bölüm halinde de?erlendirilip kriti?e tâbi tutuluyor; kayna??, faaliyetleri, dü?ünce tarz? inceleniyor ve bunlara ?slâmî aç?dan cevaplar getiriliyorAuthor: Ali UNSAL
Publisher: ISIK Yayinlari

ISBN 9786053280644
Dimensions: 0