MELEKLER

Save

ISIK

$ 4.95 $ 7.50
SKU: ISK-402
ISBN: 9786053280644
Ali UNSAL / ISIK YAYINLARI

Share:

Kitapta, d?? kaynakl? olup son zamanlarda ülkemizde de görülmeye ba?layan "meleklerle ya?ama" dü?üncesi geni? bir bölüm halinde de?erlendirilip kriti?e tâbi tutuluyor; kayna??, faaliyetleri, dü?ünce tarz? inceleniyor ve bunlara ?slâmî aç?dan cevaplar getiriliyor

Our brands