Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mefkure Yolculuğu (Kırık Testi-13)

$795 $1200

Mefkûre Yolculugu

M. Fethullah Gülen Hocaefendi yerel s?n?rlar? a?an ve küresel vizyona ula?an birkaç âlimden birisidir. Onun fikirleri ve aksiyonu, dünyan?n dört bir taraf?nda insanl??a hizmet eden farkl? kurulu?lar?n varl?k sahnesine ç?kmas?na sebep olmu?tur. Mefkûre Yolculu?u isimli bu çal??ma, hadisten f?k?ha, tefsirden kelama 80 y?la yakla?an bu s?ra d??? birikimi sade ve anla??l?r bir dille günümüz insan?na sunuyor.


Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753156653
Dimensions: 0