MEFKURE YOLCULUGU (KIRIK TESTi-13)

Deal of the Day

MEFKURE YOLCULUGU (KIRIK TESTi-13)

Author: Kaynak
$7.95

Mefkûre Yolculu?u

M. Fethullah Gülen Hocaefendi yerel s?n?rlar? a?an ve küresel vizyona ula?an birkaç âlimden birisidir. Onun fikirleri ve aksiyonu, dünyan?n dört bir taraf?nda insanl??a hizmet eden farkl? kurulu?lar?n varl?k sahnesine ç?kmas?na sebep olmu?tur. Mefkûre Yolculu?u isimli bu çal??ma, hadisten f?k?ha, tefsirden kelama 80 y?la yakla?an bu s?ra d??? birikimi sade ve anla??l?r bir dille günümüz insan?na sunuyor.

Book Title MEFKURE YOLCULUGU (KIRIK TESTi-13)
Author Kaynak
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Mefkûre Yolculu?u

M. Fethullah Gülen Hocaefendi yerel s?n?rlar? a?an ve küresel vizyona ula?an birkaç âlimden birisidir. Onun fikirleri ve aksiyonu, dünyan?n dört bir taraf?nda insanl??a hizmet eden farkl? kurulu?lar?n varl?k sahnesine ç?kmas?na sebep olmu?tur. Mefkûre Yolculu?u isimli bu çal??ma, hadisten f?k?ha, tefsirden kelama 80 y?la yakla?an bu s?ra d??? birikimi sade ve anla??l?r bir dille günümüz insan?na sunuyor.