Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Med-Cezir

$1295 $1495

"… bir gün bir bilge, kendi türleriyle uçmay? reddeden iki ayr? cins ku?a rastlar yol kenar?nda. Hayli merak eder bu iki farkl? yarat???n nas?l olup da kendi aileleriyle, ait olduklar? yerlerde ya?amak istemediklerini, nas?l olup da bir 'yabanc?'y? kendi karde?lerine ye?lediklerini. Biri karga, biri leylek... O kadar farkl?d?r ki ku?lar, ihtimal veremez birbirlerini sevdiklerine, türde?leriyle de?il de birbirleriyle uçmay? ye?lediklerine. Öyle ya, karga dedi?in kargalarla uçmal?d?r, leylek dedi?inse leyleklerle. Yakla??r ve merakla inceler ku?lar?. Ta ki her ikisinin de topal oldu?unu ke?fedinceye kadar. O zaman anlar ki, birlikte kaçar, birlikte uçar, beraber ya?amalar? beklenenlerin yan?nda tutunamayanlar."

"Med-Cezir ba?l??? alt?nda yaz?lar?n? toplam?? Elif ?afak. (…) Dergilerde, gazetelerde yay?mlanm?? yaz?lar. Tarihsiz, ço?u kez de tarifsiz. Kendini de benzetti?i, kökleri havada Tuba A?ac? gibi metinler. Böyle de olmas? gerek. Metin tek ba??na bo?lukta duruyorsa duruyordur zaten. Durmuyorsa hiç durmas?n zaten. Tarihsiz durabiliyorsa tarif edebilir kendini metin." 
-Ece Temelkuran-

"Elif ?afak'? yaln?z romanlar?ndan tan?yanlara, kafalar?ndaki foto?raf?n eksik karelerini tamamlamak için Med-Cezir'deki yaz?lar? okumalar?n? sal?k veririm. Burada kanl? canl?, öfkesiyle, inad?yla, k?r?lganl???yla, tutkular?yla velhas?l renginin bütün tonlar?yla Elif ?afak var." 
-Ali Çolak-
(Tan?t?m Bülteninden)

Author: Elif Safak
Publisher: DOGAN KiTAP

ISBN 9786051116020
Dimensions: 0