Mecburiyet

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 
SKU: ANTS-GKK-311
ISBN: 9786059691642
Stefan Zweig / Zeplin

Share:

Mecburiyet’te, ressam Ferdinand e?i Paula’yla birlikte ülkesindeki sava?tan kaçarak ?sviçre’nin do?as?na s???nm??t?r. Ne var ki hâlâ içi içini yiyor, her an o malum mektubun gelmesini bekliyordur. ?sviçre’de özgürdür, ama bir türlü kendini özgür hissedemiyordur. Günlerden bir gün, ülkesinden gelen askerli?e ça?r? tebligat? eline ula?t???nda içinde bir mecburiyet hissi belirir. Ülkesinin girdi?i bu kirli sava?ta o da ölmeye “mecbur” mudur, yoksa ?sviçre’de kal?p “özgür” olmaya devam etmeli midir?
Stefan Zweig yine en iyi bildi?i ?eyi yap?yor ve çeli?kilerle dolu insan ruhunu bütün ustal???yla gözler önüne seriyor. “Mecburiyet” pasifizme dair ?imdiye dek yaz?lm?? en güçlü metinlerden biri olman?n yan?nda, Stefan Zweig’?n kendi hayat?yla da ?a??rt?c? paralellikler içermektedir.

Our brands