Masumiyet Muzesi

Gokkusagi

$ 19.95 $ 25.00
SKU: ANTS-GKK-053
ISBN: 9789750826146
Orhan PAMUK / YKY Yapi Kredi YAYINLARI

Share:

Hayat?m?n en mutlu ân?ym??, bilmiyordum.
Nobel ödüllü büyük yazar?m?z Orhan Pamuk'un harikulade a?k roman? bu sözlerle ba?l?yor...
1975'te bir bahar günü ba?lay?p günümüze kadar gelen, ?stanbullu zengin çocugu Kemal ile uzak ve yoksul akrabas? Füsun'un hikâyesi: H?z?, hareketi, olaylar?n?n ve kahramanlar?n?n zenginligi, mizah duygusu ve insan ruhunun derinliklerindeki f?rt?nalar? hissettirme gücüyle, Masumiyet Müzesi, elinizden b?rakamayacag?n?z ve yeniden okuyacag?n?z kitaplardan biri olacak.
Masumiyet Müzesi'ni okurken yaln?z a?k hakk?nda degil, evlilik, arkada?l?k, cinsellik, tutku, aile ve mutluluk hakk?ndaki bütün dü?üncelerinizin derinden etkilendigini ve kitab?n rengârenk dünyas?ndan hiç ayr?lmak istemediginizi göreceksiniz.
Roman? yazd?ktan dört y?l sonra, 2012de, Pamuk roman?yla ayn? adl? müzeyi Çukurcumada açt?. ?imdiye dek on binlerce ziyaretçinin gezdigi müze için ünlü sanat tarihçisi Simon Schama, Financial Times gazetesine yazd?g? yaz?da, Dünyadaki en güçlü, en güzel, en insanî ve en etkileyici çagda? sanat eseri, diye yazd?. Ayn? zamanda hem ?iir hem karamizah gibi; hem zarif ve ?efkatle dolu, hem de kutu kutu, vitrin vitrin, estetik olarak muhte?em.

Our brands