Masal Istedigin Gibi Bitsin!

Masal Istedigin Gibi Bitsin!

$16.95

Hey sen! Evet evet, sana sesleniyorum dostum! Kafam çok kar??t?. Bana yard?m eder misin? E?er yard?m etmezsen masallar?m yar?m kalacak.

Title Masal Istedigin Gibi Bitsin!
Author Hatice Kubra Tongar
Publisher Hayy Kitap
SKU BSR-0756
ISBN 9789752699939

Hey sen! Evet evet, sana sesleniyorum dostum! Kafam çok kar??t?. Bana yard?m eder misin? E?er yard?m etmezsen masallar?m yar?m kalacak.

Kokarca arkada? bulamayacak.

Siyah kuzu yaln?z kalacak.

Kavunlar büyüyüp ballanamayacak.

Brokoli çocuklar? hastal?klardan koruyamayacak.

Tav?anc?k mutlu olamayacak.

K?rm?z? ne kadar güzel bir renk oldu?unu fark edemeyecek.

Ate?böce?i K?v?lc?m cesur olmay? ö?renemeyecek.

M?z?kç? keçi hatas?n? anlayamayacak.

?akac? çekirge arkada?lar?na kendini affettiremeyecek.

Mevsimler çocuklar? mutlu edemeyecek.

Çünkü bu masallar senin karar?nla sona erecek.

Haydi, önce bir oku bakal?m. Sonra sen ne dersen o olsun. Masallar istedi?in gibi bitsin!

Deal of the Day