Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Marifetname

$1795 $2095

We have run out of stock for this item.


Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın "Marifetname" si yazıldığı 18. yüzyıldan bu yana bütün Türk İslam dünyasının en çok okunan eserlerinden biri olmuştur. Bulak (Mısır), İstanbul ve Kazan'da defalarca basılan bu eser, Fransızca ve Farsçaya da çevirilerek bütün dünyada ilgiyle okunmuştur.

Marifetname dini, tasavvufii sosyal, ve tabi bilimlerin tümünü içinde toplayan muazzam bir ansiklopedidir. Denilebilir ki, Mariftename başlı başına bir kütüphanedir. Bizden önceki nesiller ondan çok şey öğrendiler, biz de öğrenmekteyiz ve gelecek nesiller de öğreneceklerdir..

Author: Erzurumlu Ibrahim Hakki
Publisher: Merve Yayinlari

ISBN 9786055242299
Dimensions: 7 x 10 inches
Pages: : 959