Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Mahir İz Hoca

$895 $1095

Akip giden zaman, ferdlerin ve cemiyetlerin hayatinda pek çok degerlerin kaybolmasina yol açarken, zamana hükmeden, her dem tâze, her dem piril piril kalabilen kiymetler de vardir. Bir kültürün asil serefi de bu kiymetler vasitasiyla gönüllere ebedî güzellikleri naksetmesidir.Iste son asrin yetistirdigi bu nâdide kiymetlerden biri de Mahir Iz Hoca’dir. Sohbetleriyle, eserleriyle, fevkalâde derin edebî vukûf ve müktesebâtiyla bütün hâl davranislariyla âdeta amel-i sâlih’in Peygamberî ahlâk hududlarindaki mücessem sahsiyetiyle gönülleri bir sehrâyin gibi aydinlatan, vahdet nesvesinden piriltilar sunan Mahir Iz Hoca...Bir gönül eri, mütefekkir, edîb ve ilim adamiydi merhum üstâd... Mes’um hâdiselerin, ihtiraslarin, baski ve zulmün kol gezdigi bir devirde, bütün menfî sartlara ragmen yepyeni bir neslin, imanla mücehhez bir neslin dogmasina vesîle olan büyük mücâdele adamidir. Elinizdeki eser? Mahir Iz Hoca’nin aziz hâtirasina armagan niteligindedir.Yâ Selâm!..

Author: Mustafa Ozdamar
Publisher: Kirk Kandil Yayinlari

ISBN 9789758225699
Dimensions: 0