Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Muhterem Validesi Refia Gülen / Hocaanne ve Ailesi

$1195 $1500

“Bu çalışmada Hocaanne’yi, onu sevenlerin gözünden ve dilinden, kendi yorumlarımı katmadan, olduğu gibi yansıtmaya çalıştım. Yine de onu tam manasıyla anlatabildiğimi düşünmüyorum. Bunu, samimi bir niyet ve gayretle henüz hayatta olan şahitleri kaybet- meden hatıraları tespit etme çabası sayabilirsiniz.”
Refia Hanım, sadece M. Fethullah Gülen Hocaefendi gibi bir âlimin annesi olması yönüyle değil, inandığı gibi yaşama ve yaşatma gayretlerinden dolayı kendi başına tanınmayı hak eden bir karakterdi.
Anne babasının özenerek yetiştirdiği, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Kurtuluş savaşı yıllarının mahrumiyet ortamına göre iyi bir eğitim ve terbiye verdiği Refia Hanım, evlenip geldiği Korucuk Köyü’nün ‘büyük ablası’ olmuştu. Ailenin ‘büyük gelini’, evlatlarının ve torunlarının ‘ana’sıydı. Yaşadığı köylerde Kur’an ve dini hayat dersleri verdiği talebelerinin ‘hoca’sı; 1970’li yıllardan itibaren de Hizmet Hareketi’nin gönüllü hanımlarının tespitiyle artık herkesin ‘Hocaanne’siydi.

Author: Semsinur Ozdemir
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368947
Dimensions: 5.5 x 8.5 inches
Pages: : 281