Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Liseden Arkada?lar

$1495

We have run out of stock for this item.


Mahalle kültürünün son demlerinin ya?and??? y?llar… ?lk arkada?l?klar?n okuldan de?il de apartmandan kuruldu?u, bakkala diye evden ç?k?p arkada?larla sokaklarda oynanan zamanlar… Küçükçekmece’nin küçük bir mahallesinde büyüyen ve art?k gerçekten büyüdü?üne inanan Selçuk, çetecilik i?lerini b?rak?p gidece?i “süper” lise ile hayat?nda ba?ka bir sayfa açma hayalleri kurarken evdeki hesap çar??ya uymuyor. Selçuk ne kadar beladan uzak durmak istese de arkada?lar? Mete, ?smet ve Serkan’?n da fark?nda olmadan yapt?klar?n?n katk?s?yla belan?n tam ortas?nda buluyor kendini.

Çalg? Çengi, Dü?ün Dernek, Karde? Pay? ve ??ler Güçler gibi dizi ve filmlerin senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir, 15 ya??ndaki bir ergenin gözünden ilk a?klar?, arkada?l?klar?, hayalleri, aileyi ve mahalle ya?am?n? anlat?yor. Fonda da Selçuk ve arkada?lar?n?n okulun en belal? adam?na kar?? giri?tikleri mücadelenin mizah dolu hikayesi var.

Beden dersinin oldu?u gün formas?n?n alt?na e?ofman giyenler, siyah-beyaz tüplü televizyona Commodore 64 ba?layan dedeler, sevdi?i k?za aç?l?rken ölecekmi? gibi olup da ölmeyenler, kolay çarp?l?yor diye Pi’yi 3 de?il de 5 alanlar, mahallenin mavi tikli official ulaklar? yani d?rd?rc? teyzeler ve arkada?l?k yeminini tamamlamaya kararl? bir grup ergen ba?rolde Liseden Arkada?lar’da…

Selçuk Aydemir’den lise s?ralar?n? hat?rlatacak, s?cac?k, bol kahkaha vaat eden bir kitap…

 

(Tan?t?m Bülteninden)Author: Selcuk Aydemir
Publisher: Kusurat Yayinlari

ISBN 9786056722707
Dimensions: 0