La Fontaine’den Masallar

La Fontaine’den Masallar

$10.95
La Fontaine, 1621'de Fransa'n?n küçük bir ?ehrinde dünyaya gelir. Biraz k?rlarda, biraz okullarda dünyay? tan?d?ktan sonra Paris'e gider. Aç?k yüre?i, ho? sohbeti, candan dostlu?u, gülümser, ac?y? tatl? eder filozoflu?u, kimseyi k?rmadan kimseye boyun e?mezli?i, sayg?s?zl??a, f?rsatç?l??a dü?meyen ?akalar?yla kendini sevdirir. Gönlünce okuya yaza, masallar dolusu güle söyleye ya?ar ve yetmi? dört ya??nda, son masal? ba??nda, uyur gibi hayata veda eder.

Bu ?air ça??nda, ya?ay???, davran???, ?iir anlay??? ve üslubuyla tektir; bununla beraber belki de en fazla okunmu? Frans?z ?airidir. La Fontaine'in en büyük özelli?i kendi kalarak herkesin olmakt?r.La Fontaine çe?mesinden çocuklar da içebilir elbette; ama La Fontaine, masallar?yla kendi oynam??, masallar? bir olgun insan e?lencesi yapm??t?r. Konu?an hayvanlar çocuklar? e?lendirebilir, biraz dü?ündürebilir de; ama aslanda, kurtta, tilkide, gazetelerde ad? ç?kan ?u veya bu ünlü insan? görmek, kurtla kuzu masal?n? falan mahkemenin karar?yla birle?tirmek... Masallar çocukken okunsa da, bu ba?lant?lar? kurmak için büyümeyi beklemek gerekir.

Masallar? Türkçeye uyarlayan Sabahattin Eyübo?lu'na kulak verelim:"La Fontaine'i Türkçeye çevirdikçe sevdim, sevdikçe de çevirdim. Bizim halk dilimiz ads?z La Fontaineler yo?urmu? olacak ki bu yaman dil ustas?n?n deyi?ini de?ilse bile deyimlerini, özel tad?n? de?ilse bile anlam zenginli?ini, anlat?m imkânlar?n?, dü?ünce oyunlar?n?, Türkçe kar??lamakta pek zorluk çekmedim: Arad?kça La Fontainece söz çok bulunuyor Türkçede, hele köy Türkçesinde."
Title La Fontaine’den Masallar
Author Jean De La Fontaine
Publisher Turkiye Is Bankasi
SKU BSR-0377
ISBN 9786053323006
La Fontaine, 1621'de Fransa'n?n küçük bir ?ehrinde dünyaya gelir. Biraz k?rlarda, biraz okullarda dünyay? tan?d?ktan sonra Paris'e gider. Aç?k yüre?i, ho? sohbeti, candan dostlu?u, gülümser, ac?y? tatl? eder filozoflu?u, kimseyi k?rmadan kimseye boyun e?mezli?i, sayg?s?zl??a, f?rsatç?l??a dü?meyen ?akalar?yla kendini sevdirir. Gönlünce okuya yaza, masallar dolusu güle söyleye ya?ar ve yetmi? dört ya??nda, son masal? ba??nda, uyur gibi hayata veda eder.

Bu ?air ça??nda, ya?ay???, davran???, ?iir anlay??? ve üslubuyla tektir; bununla beraber belki de en fazla okunmu? Frans?z ?airidir. La Fontaine'in en büyük özelli?i kendi kalarak herkesin olmakt?r.La Fontaine çe?mesinden çocuklar da içebilir elbette; ama La Fontaine, masallar?yla kendi oynam??, masallar? bir olgun insan e?lencesi yapm??t?r. Konu?an hayvanlar çocuklar? e?lendirebilir, biraz dü?ündürebilir de; ama aslanda, kurtta, tilkide, gazetelerde ad? ç?kan ?u veya bu ünlü insan? görmek, kurtla kuzu masal?n? falan mahkemenin karar?yla birle?tirmek... Masallar çocukken okunsa da, bu ba?lant?lar? kurmak için büyümeyi beklemek gerekir.

Masallar? Türkçeye uyarlayan Sabahattin Eyübo?lu'na kulak verelim:"La Fontaine'i Türkçeye çevirdikçe sevdim, sevdikçe de çevirdim. Bizim halk dilimiz ads?z La Fontaineler yo?urmu? olacak ki bu yaman dil ustas?n?n deyi?ini de?ilse bile deyimlerini, özel tad?n? de?ilse bile anlam zenginli?ini, anlat?m imkânlar?n?, dü?ünce oyunlar?n?, Türkçe kar??lamakta pek zorluk çekmedim: Arad?kça La Fontainece söz çok bulunuyor Türkçede, hele köy Türkçesinde."

Deal of the Day