KUSEYRi RiSALESi (MUHTASAR)

KUSEYRi RiSALESi (MUHTASAR)

$12.00 $4.95

Yakla??k bin y?ld?r kendisinden istifade edilen bu mübarek eser, tasavvuf yolunda yürümek isteyenlere bir kuvvet olsun, insanlara kalbî ve ruhî hayat? imrendirsin, toplumun ?slah?na vesilelik yaps?n ve sûfîler hakk?nda söylenenlere cevap versin diye kaleme al?nm??t?r.

Title KUSEYRi RiSALESi (MUHTASAR)
Author Abdulkerim el-Kuseyri
Publisher ISIK Yayinlari
SKU ISK-403
ISBN 9786053280804

Yakla??k bin y?ld?r kendisinden istifade edilen bu mübarek eser, tasavvuf yolunda yürümek isteyenlere bir kuvvet olsun, insanlara kalbî ve ruhî hayat? imrendirsin, toplumun ?slah?na vesilelik yaps?n ve sûfîler hakk?nda söylenenlere cevap versin diye kaleme al?nm??t?r.

Deal of the Day