Kuresellesme ve Kimlik Problemi

Save

ANT Stores

$ 4.95 
SKU: YEA-051
ISBN: 9789756079379
Prof. Dr. Muhammed UMARA / ISIK AKADEMi YAYINLARI

Share:

Üzerinde çok tartýþýlan küreselleþme, Ezher Üniversitesi’nde kültürel kimlikler ve küreselleþme üzerine araþtýrmalar yapan Ýslam mütefekkiri Prof. Dr. Muhammed Umara’nýn birikimi ve ilmiyle ele alýnýyor. Yazar, kitabýnda terimlerin anlam yönünden incelerken dünya medeniyetlerinde çatýþmadan diyaloða giden süreci inceliyor. Daha önce iki ayrý Arapça kitap olarak neþredilen eser, Ýzzet Marangozoðlu ve Musa Alak’ýn çevirileriyle Türk okuyucularý ile buluþuyor.

Our brands