Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kur’an ve Din - Vahiy ve Nübüvvet Serisi

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Eser geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan merhum Prof. Dr. Ömer Faruk Harman’ın Kurumumuz için kaleme aldığı ancak yayın hazırlığı vefatından sonra tamamlanan son ilmî çalışmasıdır.
Eserde esas olarak din meselesi ve bir din olarak İslam Kur’an vahyi ışığında ele alınmakta, Kur’an’da geniş şekilde yer alan Yahudilik ve Hristiyanlık da mensupları, tarihleri, peygamberleri ve kutsal kitapları yönünden incelenmektedir.
Eserde ayrıca din duygusunun mahiyeti ve kaynağı, din olgusunun menşei, din kavramının tarih boyunca muhtelif inanç ve kültür alanlarında kazandığı anlamlar; dinler tarihi verilerine göre ilk dinî inançların mahiyeti, farklı disiplinlerin din fenomenine bakışları, vahiy geleneğine göre dinin menşei konuları da incelenmektedir.
Bu zengin içeriğiyle eser, okuyucuya din konusunun muhtelif veçheleri, bunlarla ilgili muhtelif yaklaşımlar ve Kur’an’ın dine bakışı hakkında özlü bilgiler sunmaktadır.

Author: Ömer Faruk Harman
Publisher: KURAMER / KUR'AN ARASTIRMALARI MERKEZI

ISBN 9786059437509
Dimensions: 6x9 inches
Pages: : 252