Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kur'an'ın Altın İkliminde (Ciltli)

$1295 $1900

Kur'ân-i Kerim… Allah(c.c)'in insanoğluna en büyük armağanı. Küllüğün şuurunu elde edip varlığın idrakine varmanın yegâne anahtarı. İnsanin ve kâinatın sırlarını açığa çıkaran, insanları birbirine yük olmaktan kurtaran, hayatı anlamlı hale getiren ilâhi beyan. İnsanoğlunun kadim yolculuğunda ona bahşedilmiş hayat kadar önemli bir emanettir Kur’an. Hayatı tamamlar, varlığa anlam katar. Yeryüzündeki hiçbir kitap onun kadar kapsamlı ve kuşatıcı değildir. Âlemler onda gizli, o ise varlığın özü gibidir. Her şey, herkes onda kendini bulur. Bulunamayan her ne ise Kur’an-i doğru okuyamamaktan ve ondan uzak kalmaktan kaynaklanmaktadır. Hadisin ifade ettiği şekilde ‘Kur’an bir vadide, insanlar da bir vadide’’ ise yüce kitabın insanoğluna önemli bir hidayet kaynağı ve yol gösterici olması beklenemez. Günümüz insanlarının kendilerine ve çevrelerine yabancılaşması kelimenin tam anlamıyla Kur’an’a yabancılaşma ile yakından ilgilidir. Zaman ihtiyarladikça ve insanoğlu hayatın her kademesinde yeni arayışların peşine düştükçe Kur’an mucizesinin himmet ve gayretine muhtaçtır. Onun her gün gençleşen taze beyanları, her asrın ilim ve fikir insanlarını aydınlatacak, tıkanan ufukları açacak sihirli bir anahtar gibidir. M. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Kur'an'ın Altın ikliminde isimli kitabı, Kur’an-i Kerim’i doğru anlama ve onun aydınlığında hem içe hem de dışa dönük yeni keşifler yapmaya zemin hazırlıyor. Tüm devirlere hitap eden ilâhi kelâma bugünden yöneltilmiş orijinal bir bakış sunuyor. Kitabın sayfaları arasında insan kendini bir kez daha keşfediyor. Yaratıcının beyanına muhatap olmanın coşkusunu, ayrıcalığını derinden hissediyor. Kur’ân’in ifade üstünlüğü, üslubundaki mucizelik, kendine has ifade dili ve karakter tasviri, gaybe ait verdiği haberleri, ilmi gelişmelerdeki yön göstericiliği ve insan terbiyesindeki etkisi gibi birçok bakış açısının ele alındığı kitap, yazarın hayatını adadığı yüce kitabı anlattığı önemli bir şaheser. Kur’ân’in Altın ikliminde, insanı merkeze alan günümüz dünyasının bireysel ve sosyal analizlerini de içinde barındıran bir Kur’ân analizi ortaya koyuyor. Bu bakış açısıyla okuruna yaşananları doğru tahlil etme şansını sunuyor. Kur’ân-i Kerimin sırlarını keşfetmeye, onun dilini çözmede ve hakikatini yaşamda önemli bir fırsat olarak okur un karşısına çıkıyor, akla gelen sorulara ve maksatlı sorgulamalara aklı ve kalbi tatmin edici cevaplar veriyor. Kur’an-i Kerim’deki sırlı harfler neyi anlatıyor? Besmele ve Fâtih’a süreleri arasında nasıl bir münasebet vardırı, Kur’an, göğün genişlemesi tabiriyle neyi anlatıyor? Ana rahminde yavrunun oluşmasını, sütün meydana gelmesini nasıl anlatıyor? Kur’an’da bahsi geçen kavimler arasında israiloğullarına neden sık sık vurgu yapılıyor? gibi bir çok sorunun ilmi ve edebi yaklaşımlarla ele alındığı kitap aynı zamanda Kur'an'ı doğru ve eksiksiz anlama adına önemli bir rehber. Ilâhî beyanın enginliğinde yürümek, tıkanan ufukları açmak, hayatı ve kâinatı yeniden tanımak, insanoğlunun kadim macerasından bugüne,bugünden geleceğe aydınlık bir yol bulmak için Kuranın Altın ikliminde seyahat etmeye hazır misiniz?

Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753153607
Dimensions: 0