KULLUK KiTABI

KULLUK KiTABI

$12.50 $9.95

Bir asir önce tespit ettigi problemler ve getirdigi çözümlerle günümüz meselelerine isik tutan bir tefekkür insanidir Muhammed ?kbal. Bu manada asrinin adami degildir. Genelde tüm insanliga, özelde yabanci esareti altindaki Hint Müslümanlarina hitap ederken imaninin bütün kudreti, askinin bütün heyecani ile feryat eder… Etrafindaki insanlarin duygu ve düsünceleri onda yoktur. O sadece “gönül” denilen mukaddes cevhere sahip olmakla yetinir. Mal, mülk, dünya emelleri ona yabancidir.

Davasi bugün de tüm insanliga ?slam’in hür, asil ve kahraman ruhunu asilamak olan ?kbal’in Kulluk Kitabi, Hicaz Armagani, Yeni Gülsen-i Râz, Kulluk Kitabi ve Musa Vurusu isimli eserlerinden olusuyor. ?kbal, Hicaz Armagani’nda, bir deve üzerinde duygu ve düsünceleriyle bas basa hayalen hacca giderken çesitli mevzulari kaleme aldigi dörder misralik kit’alara yer verir.

Yeni Gülsen-i Râz, ?kbal’in gönül suallerine gönülden cevap veren bir saheserdir. Kulluk Kitabi’nda, ?kbal’in 1959 yilinda Hilal Mecmuasi’nda yayinladigi bazi yazilarina yer verilmistir.

Title KULLUK KiTABI
Author Muhammed iKBAL (haz. A.Nihat TARLAN)
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0231
ISBN 9786050816549

Bir asir önce tespit ettigi problemler ve getirdigi çözümlerle günümüz meselelerine isik tutan bir tefekkür insanidir Muhammed ?kbal. Bu manada asrinin adami degildir. Genelde tüm insanliga, özelde yabanci esareti altindaki Hint Müslümanlarina hitap ederken imaninin bütün kudreti, askinin bütün heyecani ile feryat eder… Etrafindaki insanlarin duygu ve düsünceleri onda yoktur. O sadece “gönül” denilen mukaddes cevhere sahip olmakla yetinir. Mal, mülk, dünya emelleri ona yabancidir.

Davasi bugün de tüm insanliga ?slam’in hür, asil ve kahraman ruhunu asilamak olan ?kbal’in Kulluk Kitabi, Hicaz Armagani, Yeni Gülsen-i Râz, Kulluk Kitabi ve Musa Vurusu isimli eserlerinden olusuyor. ?kbal, Hicaz Armagani’nda, bir deve üzerinde duygu ve düsünceleriyle bas basa hayalen hacca giderken çesitli mevzulari kaleme aldigi dörder misralik kit’alara yer verir.

Yeni Gülsen-i Râz, ?kbal’in gönül suallerine gönülden cevap veren bir saheserdir. Kulluk Kitabi’nda, ?kbal’in 1959 yilinda Hilal Mecmuasi’nda yayinladigi bazi yazilarina yer verilmistir.

Musa Vurusu, ?kbal’in hayatinda yayinlanan son Urduca siir mecmuasidir

Deal of the Day