Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kulluk Bilinci

$895 $995

Rabbimizin, "Oku” emriyle Efendimizin, "Sağ elinizden yardım alın,” tavsiyesi, okuryazarlığa teşvik edilen bir ümmet olduğumuzun göstergelerinden yalnızca birisidir.
Peki ya bizler, okuma yolculuğumuzu, şahsi bir tekâmül sürecine dönüştürebiliyor muyuz? İşte asıl mesele tam da burada başlıyor.
Elinizdeki kitap, bir vaizeye, on yedi yıllık meslek hayatı boyunca binlerce hanımefendi tarafından yüz yüze, çevrimiçi ve elektronik mektup yoluyla iletilen sorulara verilen bir cevap niteliğindedir.
Bu sorulara, birer cümlelik yanıtlar verip geçmek yerine, soruların doğurduğu tali yollar üzerinden yeni bir yolculuğa çıkılarak meselenin özümsenmesi gaye edinildi.
Şimdi ve burada ihtiyacımız olan, çoğunluğu ilgilendiren soru ve sorunlara, kaynaklarımızdan cevaplar derlendi; ayrıca alimlerimizin hikmetli yaklaşımları muvacehesinde cümleler serdedilmeye çalışıldı.
Dinimizin merkezindeki asıl meselelere işaret eden bu eser, dikkatli ve özenli bir okuma sonrası, pek çok soru işareti gidermeyi hedefliyor.

Author: Merve Safa Erbas Likoglu
Publisher: Cezve Kitap

ISBN 9786258480412
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 176