Korkunç Deney - Papkin

Deal of the Day

Korkunç Deney - Papkin

Author: ?dil Ünlü
$9.95
Papkin, "Korkunç Deney" kitab?nda, büyükbabas? ve ailesiyle mutlu bir hayat ya?arken, kötü bir bilim adam?n?n adamlar? taraf?ndan bir ?atoya kaç?r?l?r. 
Bilim adam?, kaç?rd??? çocuklar? deneylerinde kobay olarak kullanmaktad?r.
Papkin, di?er çocuklarla birlikte bilim adam?n?n elinden kurtulmaya çal???rken ayn? zamanda ?atonun gizemli taraflar?na ?ahit olacak, kendisini hiç tan?k olmad??? bir dünyan?n içinde bulacakt?r. 
Acaba Papkin ve di?er çocuklar bu tehlikeli bilim adam?n?n elinden kurtulabilecek mi?
Book Title Korkunç Deney - Papkin
Author ?dil Ünlü
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0075
ISBN 9786051142425
Papkin, "Korkunç Deney" kitab?nda, büyükbabas? ve ailesiyle mutlu bir hayat ya?arken, kötü bir bilim adam?n?n adamlar? taraf?ndan bir ?atoya kaç?r?l?r. 
Bilim adam?, kaç?rd??? çocuklar? deneylerinde kobay olarak kullanmaktad?r.
Papkin, di?er çocuklarla birlikte bilim adam?n?n elinden kurtulmaya çal???rken ayn? zamanda ?atonun gizemli taraflar?na ?ahit olacak, kendisini hiç tan?k olmad??? bir dünyan?n içinde bulacakt?r. 
Acaba Papkin ve di?er çocuklar bu tehlikeli bilim adam?n?n elinden kurtulabilecek mi?