Korku Kulturu

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-483
ISBN: 9789751417619
Dogan Cuceloglu / Remzi Kitabevi

Share:

Bir toplumda "korku kültürü" egemense, orada ne ‘gerçe?e ko?ulsuz sayg?’ vard?r ne de ‘can’ önemsenir. Her ?eyde oldu?u gibi bilimsel dü?ünce de geli?emez ve hayatlar ancak ‘m?? gibi’ ya?an?r.

Do?an Cücelo?lu, o?lu Timur ve ö?retmen Arif’le bir Türkiye yolculu?una ç?kt?. Bu yolculukta, "Niçin ‘m?? gibi’ ya??yor ve bunu sürdürüyoruz?" sorusuna yan?t arad? ve ‘m?? gibi’li?e neden olan durumlar? irdeledi.

Cücelo?lu ?imdi okurlar?na soruyor: Bizimle yolculu?a var m?s?n?z? Korku kültüründen kurtulmak için üçümüz el ele verdik, ayd?nl??a bir ad?m att?k; bize kat?lmak ister misiniz? Haydi öyleyse!

Our brands