Kizil Ufuklar Mohac: Isyan Zafer ve Destan

Save

Kitap Yurdu

$ 12.95 
SKU: ANTS-GKK-486
ISBN: 'I447019
Okay Tiryakioglu / Timas Yayinlari

Share:

Bat?’n?n ve Do?u’nun cesaret ormanlar?n?n kaplan?, iman gücüyle dolu bir padi?ah; adaletini kendine k?l?ç yapm?? Kanuni Sultan Süleyman…

“Tüm güçlerin okyanusunun paha biçilemez incisi, inanc?n savunucusu, veziriazam?m, beylerbeyim” dedi?i Pargal? ?brahim Pa?a…

Ve dü?manlar?n?n korkulu rüyas?…

Anadolu, Rumeli, M?s?r, Afrika, Akdeniz ve Karadeniz'in koruyucusu…

Osmanl? Devleti'nin gizli istihbarat örgütü Çelik Hilal'in lideri, ça??tlarba?? Casus Vehimi geliyor!

Türkiye’nin en çok okunan tarihî romanlar?n?n yazar?, okurlar? taraf?ndan “günümüzün Peyami Safa's?” olarak an?lan Okay Tiryakio?lu, Osmanl? casuslar?n?n piri Vehimi’nin yine ba?rolde oldu?u, Mohaç zaferiyle sonuçlanan bir macerayla yeniden okurlar?yla bulu?uyor.

Vatikan koridorlar?ndan yeniçeri isyanlar?na, a??lmaz kalelerin burçlar?ndan en derin humbara tünellerine, güç ve zekân?n birle?ti?i Vehimi’nin gölgesinde yepyeni bir aksiyona haz?r olun!

Our brands