Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Cemal Kafadar bu kitapta bir araya getirdiği dört denemede on altıncı ve on yedinci yüzyıllar Osmanlı dünyasından dört kişiyi ele alıyor: Babasından kalan arazi üzerindeki haklarını korumak için divan-ı humayuna başvuran Mustafa adlı Yeniçeri; istanbul'da günce tutan Seyyid Hasan adlı derviş; ticaret için gittiği Venedik'te ölen Ayaşlı Hüseyin Çelebi; rüyalarını kaleme alarak şeyhine mektupla gönderen ve bu yolla irşad edilmeyi bekleyen Üsküplü Asiye Hatun. Yazıların her biri ampirik malzemeye Kafadar'ın arşivlerde ve yazma kütüphanelerinde bulduğu kaynaklara dayanıyor ancak tarihçinin "uzak gözlüğü" saydığı yöntem paradigma ve felsefe sorunlarıyla da uğraşıyor. Osmanlı tarihi konusundaki ezberlerimizi bozarak yeni baştan düşünmeye davet eden bir kitap.Author: Cemal Kafadar
Publisher: Metis Yayincilik

ISBN 9789753427067
Dimensions: 0