Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kayıp Kelebekler Haritası

$495 $595

"Kayıp Kelebekler Haritası" kimliksizleşmeye, mübadeleye, 12 Eylüle, benlikleri iğdiş eden sanal istilaya göndermeler yapan "muhteşem bir medeniyetin" bakiyesi olduğumuzu ısrarla hatırlatırken insani duruş ve şahsa münhasır hallere de dikkat çeken bir çalışma.
Yitiğini bulma ihtiyat ve dikkatiyle ele alınan ve içinde bin bir mecaz barındıran hikayeler; gerçek hazinenin içinde saklı olduğunu bilenler için yerini ve kimliğini tespit imkanı sağlıyor.
"Kayıp Kelebekler Haritası" Tanzimat'la başlayan yabancılaşmayı ve topluma dikte edilen "yeni insan tipini" görünür kılmak arzusuyla yanan bir yazarın karanlığa tuttuğu fener!
Eserin, hikayeyi şiire yaklaştıran, incelikli bir dili var ama bu dil, vakayıda ihmal etmiyor.Author: Bulent Gundogan
Publisher: Sutun Yayinlari

ISBN 9789759089924
Dimensions: 0