Kayip Gül Ekim Yagmurlari

Save

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 14.95
SKU: ANTS-GKK-060
ISBN: 9786051421216
Serdar Özkan / ARTEMiS YAYINLARI / 2012

Share:

65’i a?k?n ülkede 44 dilde okunan Türk romanc? Serdar Özkan’?n yeni kitab? Kay?p Gül “Ekim Ya?murlar?” hayata, kendinize ve A?K’a bak???n?z? de?i?tirecek.

Kitaplar?, Penguin (ABD), Random House (?ngiltere), Hachette, Bertelsmann, RCS Libri gibi, dünyan?n en seçkin ve prestijli yay?nevleri taraf?ndan yay?nlanan Serdar Özkan’?n yeni roman? yüre?inizi ?s?tacak.

“Daha ilk kitab?n?n bütün dünyada Simyac?, Küçük Prens ve Mart? gibi klasiklerle k?yaslanmas? bir romanc? için s?k rastlanan bir durum de?il.”
Deccan Herald – H?ND?STAN

“Bu roman?n bizi birle?tirmeye gücü var."
TVA Televizyonu - KANADA

"Serdar Özkan ismi ?imdiden Paulo Coelho, Richard Bach ve hatta Antoine de Saint-Exupéry ile birlikte an?l?yor."
Corriere della Sera – ?TALYA

“Türklerin Küçük Prens’i tüm dünyay? büyülüyor.”
Helsinki Sanomat – F?NLAND?YA

Our brands