Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kastamonu Fedakarları

$595

We have run out of stock for this item.


“Bir zaman ihtiyarlık vaktinde, Eskişehir hapsinden bir sene cezayı çekip çıktım. Beni Kastamonu'ya nefyettiler. Polis karakolunda iki-üç ay misafir ettiler. Benim gibi, sadık dostlarıyla görüşmekten sıkılan bir munzevî ve kıyafetinin tebdiline tahammül etmeyen bir adam, böyle yerlerde ne kadar azab çeker anlaşılır.

işte, ben bu me'yusiyette iken, birden inayet-i ilâhiye ihtiyarlığımın imdadına geldi. O karakoldaki komiser, polislerle beraber sadık dost hükmüne geçtiler… Sonra o karakolun karşısında Kastamonu'nun Medrese-i Nurîyeşi'ne girdim. Nurlar'ın te'lifine başladım. Feyzî, Emin, Hilmi, Sadık, Nazif, Salâhaddin gibi Nur’un kahraman şakirdleri Nurlar’ın nesri, teksiri için o medreseye devam ettiler. Gençliğimde eski talebelerimle geçirdiğim kıymettar müzakere-i ilmiyeyi daha parlak bir surette gösterdiler.”Author: Ahmed Ozer
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752783898
Dimensions: 0