Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kaside-ı Burde'yi Türkçe Soyleyiş

$1395 $1595

We have run out of stock for this item.


Coşkun bir peygamber sâiri olan Muhammed Bûsîrî, Hz. Peygamber için birçok kaşîde yazmışsa da onu şöhretin zirvesine taşıyan Kaşîde-i Burde'dir. Sâirin el-Kevâkibu'd-dürriyye fî medhi hayri'l-beriyye adını verdiği bu kâside onun olgunluk döneminin bir ürünüdür ve kendisi hayattayken, kaşîdeye Abdüsselam b. İdris el- Merrakuşî ve Sâme el Makdışî tarafından birer şerh yazılmıştır. Onun İşlâmî edebiyat alanında bu kadar çok tanınması ve menkıbelere konu olması sâirin gördüğü bir rüyadan kaynaklanmaktadır. 

Rivayete göre hayatının sonlarına doğru felç hastalığına yakalandığı bir sırada akşam yatarken, hastalığına şifa vermesi için Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunan sâirin rüyasına Hz. Peygamber girer ve ondan kendisi için yazdığı kaşîdeyi okumasını ister. Bunun üzerine Bûsîrî: "Yâ Resûlullah, ben sizin için birçok kaşîde yazdım, hangisini emredersiniz" deyince Hz. Pygamber, kaşîdenin ilk beytini okuyarak istediğini belirtir. Sâir kaşîdesini okumaya başlar. Resûlullah da duyduğu memnuniyetten iki yana sallanarak sonuna kadar büyük bir zevkle dinler. Bitince de yatmakta olan hasta sâiri ödüllendirmek üzere hırkasını (burde) çıkarıp üstünü örter ve eliyle vücudunun felçli kısmını sıvazlar. Bûsîrî heyecanla uykudan uyanır; gördüğü rüyanın zevkiyle toparlanmaya çalışırken vücudunda felçten bir eser kalmadığını farkederek sevincinden ne yapacağını şaşırır. Bu sırada şafak sokup sabah namazı vakti yaklaşmıştır. Sâir abdest alıp mescide gitmek üzere evden çıkar ve yolda Ebû'r Recâ denilen bir dervişle karşılaşır. Derviş ondan Hz. peygamber için yazdığı kaşîdeyi ister; Bûsîrî de hangi kaşîdeyi istediğini sorunca Ebû'r-Recâ: "Hani bu gece Resûlullah'ın huzurunda okuyordun ve o da büyük bir zevkle dinliyordu, işte onu" der...

160 beyit ve 10 bölümden oluşan kaşîde, aruzun basit bahriyle yazılmış olup yapı ve üslup bakımından son derece sağlam ve liriktir. İslam dünyasında Kaşîde-i Burde kadar meşhur olan, onun kadar çok okunan ve üzerine şerh, hasıye, tahmiş, tesdis, tesbi, taştır ve nazireler yazılan başka bir kaşîde yoktur. 

Denebilir ki, Bûsîrî kasidesinde Hz. Peygamberi merkeze alarak coştukça coşmuş ve bir bakıma İşlâm'in destanını yazmıştır. Öyleyse gönül konuşunca dile susmak düşer.

Author: Mahmut Kaya
Publisher: Damla Yayinevi

ISBN 9786053833222
Dimensions: 0