Kalplerin Kesfi (Mukasefetu'l Kulub)

Kalplerin Kesfi (Mukasefetu'l Kulub)

Author: Imam Gazali
$28.00 $17.95
Mükâsefetü'l-Kulûb Ve Imâm-I Gazalî Mükâsefetül Kulûb mevzuu i'tibariyle tasavvufî bir eserdir. Mahiyet i'tibariyle kalpleri hassas bir Islâmi hayata sevketmeyi, oraya saf bir Islâmi hayati dercetmeyi istihdaf eden bir eserdir. Baska bir tabirle anlatmak gerekirse Mükasefetü'l Kulûb bir «Kalbleri ihyâ» kitabidir. Durumlarini tesbit ve kesfedip aralayarak ortaya çikararak islâha çalismayi ögreten bir eserdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabinca, bu ma'nâ olur.Tasavvuf kalb ile mesgul olan bir ilimdir. Ma'lûmdur ki, kalb nasil olursa dis a'zâ ve yasayis da ona uygun bir manzara arz eder. Allah Teâlânin, her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettigi hadisinin manâsina i'tibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalb ele alinmistir. Bu her Islâm âliminin, Hakka ubâdiyyete kendini adamis her âbid ve zâhidin basta ya da sonda yasadiklari bir hayat tarzidir. Cenâb-i Hakkin her gün ziyaret ettigi kalb hiç süphesiz ki temiz olmaya lâyiktir. ünkü bu kulun, Rabbina karsi (Kölenin efendisine misali) bir edeb kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yaninda i'tibari olmaz. Halbuki bir köle için gaye efendisinin tevecühünü kazanmasidir. Kulun saadet ve huzuru da buna baglidir. Bu bakimdan kalb, kalblerin kesfi ve hallerin bilinmesi (Mükâsefetü'l-Kulûb) gayet mühimdir.
Title Kalplerin Kesfi (Mukasefetu'l Kulub)
Author Imam Gazali
Publisher Celik Yayinevi
SKU CEL-0003
ISBN 9789758596072
Mükâsefetü'l-Kulûb Ve Imâm-I Gazalî Mükâsefetül Kulûb mevzuu i'tibariyle tasavvufî bir eserdir. Mahiyet i'tibariyle kalpleri hassas bir Islâmi hayata sevketmeyi, oraya saf bir Islâmi hayati dercetmeyi istihdaf eden bir eserdir. Baska bir tabirle anlatmak gerekirse Mükasefetü'l Kulûb bir «Kalbleri ihyâ» kitabidir. Durumlarini tesbit ve kesfedip aralayarak ortaya çikararak islâha çalismayi ögreten bir eserdir. Esasen tasavvuf denince de akla ilk gelen, erbabinca, bu ma'nâ olur.Tasavvuf kalb ile mesgul olan bir ilimdir. Ma'lûmdur ki, kalb nasil olursa dis a'zâ ve yasayis da ona uygun bir manzara arz eder. Allah Teâlânin, her kulun kalbini günde birkaç kere kontrol ettigi hadisinin manâsina i'tibarla tasavvufta amellerin zuhur mahalli olan kalb ele alinmistir. Bu her Islâm âliminin, Hakka ubâdiyyete kendini adamis her âbid ve zâhidin basta ya da sonda yasadiklari bir hayat tarzidir. Cenâb-i Hakkin her gün ziyaret ettigi kalb hiç süphesiz ki temiz olmaya lâyiktir. ünkü bu kulun, Rabbina karsi (Kölenin efendisine misali) bir edeb kaidesidir. Edebi olmayan bir kulun Rabbi yaninda i'tibari olmaz. Halbuki bir köle için gaye efendisinin tevecühünü kazanmasidir. Kulun saadet ve huzuru da buna baglidir. Bu bakimdan kalb, kalblerin kesfi ve hallerin bilinmesi (Mükâsefetü'l-Kulûb) gayet mühimdir.

Deal of the Day