Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kalp Onaran Cümleler

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Günahınızı Nasıl Görüyorsunuz?
Şeytanın Çok Uğraştığı İnsanlar
Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz, nasıl ölüyorsanız öyle muamele göreceksiniz,
İnsan bu... Çeşitli lâtife ve duygular hükmediyor şahsi âleminde..
Bir bakarsınız dünyalar onun olur, huzur ve saadetine diyecek yok...
Bir bakarsınız ki, bir kaşık suda boğulmuş, bir araya gelen basit olaylar birleşerek ceviz kabuğu içine sokmuştur onu.
O kadar sıkılmış, o kadar daralmış ki, nerdeyse intiharı bile aklına getirip hayatını bile sona erdirmeyi düşünecek şaşkınlığa girmiş.
Hiçbir makam yoktur ki, mükâfatı büyük olsun da mesuliyet ve tehlikesi küçük kalsın.
İslami hayat asla, kuru, zevksiz, neşesiz bir yaşayış değildir.
Bu cümleler hayatımızın yağı, tuzu, balıdır. Kimi yaşanmış vakalar, kimi söylenmiş fıkralar, kimi de açık ve net nass işaretleri olan cümlelerdir her biri.
Elinizdeki “Kalp Onaran Cümleler” adlı eser bunu temine matuf bir gayretin neticesidirAuthor: Ahmed Sahin
Publisher: Nun Yayinlari

ISBN 9786055346317
Dimensions: 0