Kalbin Direnisi

Kitap Yurdu

$ 9.95 $ 14.95
SKU: ANTS-GKK-055
ISBN: 9786051149301
Dr. Kemal Sayar / TiMAS YAYINLARI / 2016

Share:

“Ba? döndürücübir rüzgâr esiyor etraf?m?zda. Kronolojik zaman alabildi?ine h?zlanm??,durmadan imge y???yor önümüze. Her ?ey çok h?zl?, o yüzden hiçbir ?ey kökle?emiyor. Yer tutmak çok zor. Çok say?da do?ru var, ama hiçbir do?ru ki?inin iç âleminde ruhu sükûna erdirecek yo?unlu?a ula?am?yor. Hepimiz buraday?z ve bir oras? yok. Köksüz, yurtsuz, kimsesiz, yaln?z. Anne babalar?m?zdan dahi emniyet almadan..."

Böyle diyor Kemal Sayar ve bir ça??n, bir toplumun, bir ku?a??n serencam?n?,açmazlar?n?, çözülme ve savrulmalar?n? ustal?kla irdeliyor. Akla ve ruha dokunan incelikli çözümlemelerin e?li?inde, hepimiz için, ‘kalbin direni?i'ni merkeze alan bir ç?k?? yolu öneriyor.

Neden mi?

Çünkü, "sadece kalbi olanlar içlerindeki mucizeleri görebilir ve sadece kalbi olanlar kötülü?e kar?? direnebilir."

Our brands