Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kalbin Direnişi

$995 $1295

We have run out of stock for this item.


"Başdöndürücübir rüzgir esiyor etrafımızda. Kronolojik zaman alabildiğine hızlanmış, durmadan imge yiğiyor önümüze. Her şey çok hızlı, o yüzden hiçbir şeykokleşemiyor. Yer tutmak çok zor. Çok sayıda doğru var, ama hiçbir doğrukisinin iç ileminde ruhu sükuna erdirecek yoğunluğa ulaşamıyor. Hepimizburadayız ve bir orası yok. Köksüz, yurtsuz, kimsesiz, yalnız. Annebabalarımızdan dahi emniyet almadan..."Böyle diyor Kemal Sayar ve bir çağın, bir toplumun, bir kuşağın serencamını,açmazlarını, çözülme ve savrulmalarını ustalıkla irdeliyor. Akla ve ruhadokunan incelikli çözümlemelerin eşliğinde, hepimiz için, 'kalbindirenişi'ni merkeze alan bir çıkış yolu öneriyor.Neden mi?Çünkü, "sadece kalbi olanlar içlerindeki mucizeleri görebilir ve sadecekalbi olanlar kötülüğe karşı direnebilir.

Author: Kemal Sayar
Publisher: Timas Yayinlari

ISBN 9786051149301
Dimensions: 0