Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Kalb İbresi (Kırık Testi-9)

$695 $995

İmtihan dünyasında yaşayan insan, her zaman bir belaya, felakete ve derde müptela olabilir. Bazen diğer insanlar ve arzı hadiseler yol vermezler ona; bazen de çeşit çeşit musibetler, altından kalkılmayacak şekilde çetin cereyan eder. Ne var ki, hakiki bir mu’min, görüp duyduğu bütün olumsuzluklar karşısında ne sarsılır ne sendeler ne de tereddüde düşer. Her hadiseyi müteâl iradenin bir muamelesi kabul ederek, başına gelenleri imtihan sayar; imtihanları tevekkül ve teslimiyetle karşılar, yolunu kesen töre bilmezlere insanlık dersi verir, her hareket ve davranışını ötelerden gelen emirlere uyma inceliğiyle değerlendirir ve sabr-i cemil içinde Hakk’in rızasını tahsil etme hedefine doğru ilerler.
 


Author: M. Fethullah Gulen
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753153539
Dimensions: 0