Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İtikaf

$195 $395

We have run out of stock for this item.


İtikâf; Allah Resulü’nün hiç terk etmediği ama günümüzde ihmale uğrayıp unutulmuş sünnetlerden biridir. Bu bakımdan bu sünneti ihya edip asli hüviyetiyle yeniden uygulamak, sahip çıkmak, başkalarını haberdar edip teşvik etmek ayrı bir öneme sahiptir. İtikâfın önemli hedef ve faydalarından birisi, başta dua olmak üzere, her ibadette olması gereken ihsan şuurunu yakalama, gafletten uzaklaşma; böylece yapılan dua ve ibadette İlahî varidatın mahalli ve Cenab-ı Hakk'ın manevî kasrı/köşkü olarak addedilen kalbin tam bir konsantrasyonla Cenab-ı Hakk'ın isim, sıfat ve şuunatına kilitlenmesini sağlamaktır.

Elinizdeki çalışmada nafile ibadetin ve onun içinde yer yalan itikâfın önemi, gayesi, şartları ve mümine kazandırdığı ruhani/manevi mertebe ve zevkler üzerinde durulmaktadır.Author: Abdulhakim Yuce
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9786053280699
Dimensions: 0