Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam'ın Vizyonu İnanç ve Uygulama

$1695 $1895

We have run out of stock for this item.


İslam'la ilgili, İslami tefekkürün derinliğini açığa çıkarmaya çalışan çok az sayıdaki araştırmanın yeni başlayan Öğrenciler açısından, din hakkında çok daha fazla bilgiye ihtiyacı vardır ve bunlar genellikle temelde Batılı geleneğin türevi olan bir dille ifade edilmektedir. Gerçi Kur'anı terminolojiye dayanma yolunda bir girişim olsa bile, İslam'ın kendi entelektüel geleneğinin zenginliği ve çeşitliliğine pek dikkat edilmemektedir. Bizim bu kitaptaki yaklaşımımız, İslam'ın kendisi hakkında ne düşündüğünü ortaya koymayı merkeze almıştır. Biz bu kitapta aynı zamanda İslami dünyaya giden kapının sırlarını açmaya ve araştırmaya çalışıyoruz. Modern ilmi zihniyetin, konuyu değerlendirmek için, çeşitli çağdaş kendini anlama tarzlarını esas alan hakim bakış açılarından hareket etmek suretiyle İslam'ı değerlendirmeye ilgi gÖstermedik. Bunun yerine, kadim Kur'anı yorum ve İslami anlayışın ana tarzlarını ortaya koymuş olan büyük Müslümanların bakış açısından

Author: Sachiko Murata Turan Koc
Publisher: Insan Yayinlar

ISBN 9789755742625
Dimensions: 0