Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslamda İlim ve İlim Adamı

$595

İşlâm dini, hayatın her safhasını kapsayan ve bu konu hakkında tavsiyeler ihtiva eden bir din olduğu için, elbette ilim ve ilim adamýnýn değeri ve mâhiyeti hakkında da bazı tesviyeler ve hükümler ihtiva eder. Elinizdeki kitap, ilme ve ilim adamına ait Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) hadis-i şeriflerini bir araya getiren bir monografi özelliği taşımaktadır.

Bu çalışma, ilim ve ilim adamıyla ilgilenen herkese ve bu arada üniversite öğretim üyelerine bir rehber olur ve onları bu konuda yeni bazı çalışmalar yapmak üzere teşvik eder ümidindeyim.Author: Servet Armagan
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752783744
Dimensions: 0