Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Tarihi (by Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi)

$1695 $1895

We have run out of stock for this item.


Bu İşlâm Tarihi, tarihî vak'aların kronolojik bir sırayla anlatılmasından ibaret kuru bir tarih kitabı değildir. Tahlilî ve tenkidî bir tarihtir. Bu bakımdan tarihî vak'aların kök sebeplerini açıklayan; dünün, bugünün ve yarının meselelerine çözüm getiren bir eser mahiyetindedir. 
Eser, bugün İşlâm'i ve İşlâm topluluklarını yeniden ve doğru bir surette anlamak ihtiyacında olan Müslüman Türk gençliğine birçok temel gerçekleri tanıtacak, asırlar boyu gizli kalmış ihtilafların içyüzünü gösterecek, bilhassa dinî hiçbir esasa dayanmayan, tamamen siyasi kaynaklı ihtilâfların gerçek yüzünü ve bunların ortadan kaldırılmasının en sağlam yollarını açık seçik ortaya koyacak bir vuküf ve tahlil gücüne sahip bulunmaktadır. 
Eser, tarihî ihtilafların giderilerek, İşlâm birliğinin nasıl sağlanacağının yollarını açık seçik gösterirken, Doğu ve Batının gerçeklerini birleştirerek tevhıdçi bir görüşle birleştirici ve bağdaştırıcı bir şekilde bunun esaslarını gelecek nesillere göstermiştir. 
İşlâm'in tarihinin iyi ve doğru anlaşılmasının, İşlâm'in bugününe ve yarınına en büyük hizmeti yapacağına inandığımız için bu değerli eserin dikkatle okunmasını tavsiye ederiz.

Author: Sehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Publisher: Huzur Yayinevi

ISBN 9789944301985
Dimensions: 0