Ayet ve Hadisler I????nda ?lk Dönem ?slam Sofras?

Deal of the Day

Ayet ve Hadisler I????nda ?lk Dönem ?slam Sofras?

Author: ISIK
$19.95

Ayet ve Hadisler ?????nda Peygamber Efendimizden ba?layarak ilk dönem ?slam sofras?na ait ?ifal? besinler ve bu besinlerle haz?rlanan yemek tarifleri anlat?l?yor. Ayet ve Hadislerde ismi geçen yiyecek çe?itleri ile döneminde nas?l yemek yap?ld???, dönemin mutfak kültürü aktar?lmaya çal???l?yor. Bütün hayat?n? neredeyse yemek yemeden geçirmi?, evinde 3 ay mutfakta ate? yanmam??, bazen sadece hurmayla bazense su içerek karn?n? doyurmu? bir Peygamberin düsturundan giderek yemek kitab? haz?rlamak çok zordur. Bu eser Kur' an ve hadislerde geçen ?ifal? besinlerin yemek olarak ele al?nd??? ilk ve tek eserdir. Eser haz?rlan?rken ve sunulurken yine ilk dönem ?slam sofras? tabaklar? ve malzemeleri esere yans?t?lmaya çal???lm??t?r.

Book Title Ayet ve Hadisler I????nda ?lk Dönem ?slam Sofras?
Author ISIK
Type book
Date Published Feb 05, 2019

Ayet ve Hadisler ?????nda Peygamber Efendimizden ba?layarak ilk dönem ?slam sofras?na ait ?ifal? besinler ve bu besinlerle haz?rlanan yemek tarifleri anlat?l?yor. Ayet ve Hadislerde ismi geçen yiyecek çe?itleri ile döneminde nas?l yemek yap?ld???, dönemin mutfak kültürü aktar?lmaya çal???l?yor. Bütün hayat?n? neredeyse yemek yemeden geçirmi?, evinde 3 ay mutfakta ate? yanmam??, bazen sadece hurmayla bazense su içerek karn?n? doyurmu? bir Peygamberin düsturundan giderek yemek kitab? haz?rlamak çok zordur. Bu eser Kur' an ve hadislerde geçen ?ifal? besinlerin yemek olarak ele al?nd??? ilk ve tek eserdir. Eser haz?rlan?rken ve sunulurken yine ilk dönem ?slam sofras? tabaklar? ve malzemeleri esere yans?t?lmaya çal???lm??t?r.