Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam-Osmanlı Hukuku

$1995 $3095

Elinizdeki eser mezhepler arası mukayeseli ve teorik olarak İslam hukukunu değil, yaklaşık bin yıl kadar çeşitli devletler tarafından uygulanmış olan Hanefi mezhebinin görüşleri ve özellikle Osmanlı uygulaması esas alınarak kaleme alınmıştır. Birinci el kaynaklara müracaat edilerek tamamen orijinal bir eser meydana getirilmiştir. Sadece uygulamaya değil, gerektiğinde olması gerekene de işaret edilerek okuyucunun konuya ilişkin bütün merakı giderilmeye çalışılmıştır. Sade bir insanın bilmesi gereken kadar özet, bu alanda derinleşmek isteyenlere yol gösterecek kadar ilmi bir eser olduğuna inanıyoruz.
Author: Osman Kasikci
Publisher: Ufuk Yayinlari

ISBN 9786059927666
Dimensions: 0