Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Medeniyetinin Dinamikleri

$995 $1395

We have run out of stock for this item.


Dünyanın yaşadığı küresel bunalımın kökenleri neler?
İslâm medeniyetinin yaratıcı ruhu ve kurucu iradesi nerede gizli?
Evrensel insanlık kardeşliği fikrini neden yalnızca İslâm medeniyeti geliştirebilmiştir?
Küresel medeniyet krizinin aşılmasında İslâm’ın rolü ne olabilir?
İnsanlığın geleceği, neden İslâm’ın geleceğine bağlıdır?

İngiliz kökenli yazar Muhammad Marmaduke Pickthall, bu özgün ve dikkat çekici çalışmasında, içten ve “içeriden” bir karşılaştırmalı medeniyetler tarihi okuması yapıyor: Batılıların İslâm hakkındaki önyargılarını da ortadan kaldırmak amacıyla yazılan bu kitapta, Pickthall, önce Batı uygarlığının yaşadığı ve küresel hâkimiyet kurduğu için de bütün insanlığa yaşattığı medeniyet krizinin temel nedenlerini araştırıyor. Ardından çağımızın temel varoluş ve hakikat sorunlarını, insanlık tarihinde gerçek anlamda ilk “cihanşumul kardeşlik fikri”ni hayata geçiren İslâm’ın müntesiplerinin yeni bir medeniyet tasavvuru geliştirerek hâl yoluna koyacağını vurguluyor.

Bizzat Marmaduke Pickthall’ün kendisinin vahyin çağrısına kayıtsız kalmaması, bu bgerçeğin göstergebilimsel bir göstergesi olarak okunabilir.

Bugün insanlığın büyük bir belirsizlikler ve kaos dönemecinden geçtiği bir zaman diliminde bu kitabın hem Müslümanlara, hem de dünyaya söyleyeceği çok şey var.Author: Muhammed Marmaduke Pickthall
Publisher: Kulliyat Yayinlari

ISBN 9786055976088
Dimensions: 0