Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Medeniyeti Tarihi

$995

We have run out of stock for this item.


Bu kitap ecdadın eserlerinden birini gün yüzüne çıkarmak ve genç nesilleri atalarının ilim ve irfanıyla buluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
Arap Edebiyatı Tarihi, Abdurrahman Fehmi’nin Medresetu’l-Arap-Arap Medresesi adlı eseri özellikle Arap edebiyatı ve edebiyat tarihini anlatan en kapsamlı eserlerden biridir. Bu yönüyle eser, Arap Edebiyatı Tarihi alanında Türkçe olarak yazılmış en kapsamlı ilk kitaptır.
1304/1888 İstanbul’da basılmış olan eserin, günümüzde birkaç kütüphanede pek az nüshası kalmıştır. Dolayısıyla çok nadir bulunan eserlerdendir. Bu nedenle kitap ilmî usuller çerçevesinde sadeleştirilip anlaşılması güç yerlere notlar eklenerek hazırlanmıştır.
Bu mütevazı çalışma Arap edebiyatı ile ilgilenen herkesin yararına olacaktır.Author: Cuneyt Eren
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789756079119
Dimensions: 0