Islam Medeniyeti Tarihi (Medresetul-Arab)

Deal of the Day

Islam Medeniyeti Tarihi (Medresetul-Arab)

Author: Cuneyt Eren
$9.95

Bu kitap ecdad?n eserlerinden birini gün yüzüne ç?karmak ve genç nesilleri atalar?n?n ilim ve irfan?yla bulu?turmak amac?yla haz?rlanm??t?r. Arap Edebiyat? Tarihi, Abdurrahman Fehmi'nin Medresetu'l-Arap-Arap Medresesi adl? eseri özellikle Arap edebiyat? ve edebiyat tarihini anlatan en kapsaml? eserlerden biridir. Bu yönüyle eser, Arap Edebiyat? Tarihi alan?nda Türkçe olarak yaz?lm?? en kapsaml? ilk kitapt?r. 1304/1888 ?stanbul'da bas?lm?? olan eserin, günümüzde birkaç kütüphanede pek az nüshas? kalm??t?r. Dolay?s?yla çok nadir bulunan eserlerdendir. Bu nedenle kitap ilmî usuller çerçevesinde sadele?tirilip anla??lmas? güç yerlere notlar eklenerek haz?rlanm??t?r. Bu mütevaz? çal??ma Arap edebiyat? ile ilgilenen herkesin yarar?na olacakt?r.

Book Title Islam Medeniyeti Tarihi (Medresetul-Arab)
Author Cuneyt Eren
Publisher ISIK AKADEMi YAYINLARI
SKU YEA-002
ISBN 9789756079119

Bu kitap ecdad?n eserlerinden birini gün yüzüne ç?karmak ve genç nesilleri atalar?n?n ilim ve irfan?yla bulu?turmak amac?yla haz?rlanm??t?r. Arap Edebiyat? Tarihi, Abdurrahman Fehmi'nin Medresetu'l-Arap-Arap Medresesi adl? eseri özellikle Arap edebiyat? ve edebiyat tarihini anlatan en kapsaml? eserlerden biridir. Bu yönüyle eser, Arap Edebiyat? Tarihi alan?nda Türkçe olarak yaz?lm?? en kapsaml? ilk kitapt?r. 1304/1888 ?stanbul'da bas?lm?? olan eserin, günümüzde birkaç kütüphanede pek az nüshas? kalm??t?r. Dolay?s?yla çok nadir bulunan eserlerdendir. Bu nedenle kitap ilmî usuller çerçevesinde sadele?tirilip anla??lmas? güç yerlere notlar eklenerek haz?rlanm??t?r. Bu mütevaz? çal??ma Arap edebiyat? ile ilgilenen herkesin yarar?na olacakt?r.