Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam inancı Etrafında Yerli Yorumlar

$995

We have run out of stock for this item.


“İslam inancı Etrafında Yerli Yorumlar” farklı zamanlarda kelamı perspektiften kaleme alınmış muhtelif makalelerden oluşuyor. Kur’an ve hadisler ışığında yapılan bu çalışmada, belli ayetler ve hadisler etrafında odaklanan ve son zamanlarda zihinleri meşgul eden bazı konular izah ediliyor.Kader inanışımız, sefaat anlayışımız ve Kur’an açısından inanç hürriyeti gibi temel meselelerin ele alındığı eserde; son dönemlerde kader inancına yönelik yapılan itirazlar İslam’ın ana kaynakları ışığında, aydınlatıcı bir bakışla yeniden kritiğe tabi tutuluyor.Hayri ve şerri özetleyici bir muhtevaya sahip Nahl süresi 90.ayet, sebep-netice münasebeti içinde farklı açılardan yorumlarla, insanlık için taşıdığı özlü mesajlara vurgu yapan Doç. Dr. Yener Öztürk, Hz Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem risaletinin, mekan, insan, lisan ve zaman boyutları üzerinde durarak, bu ilahi seçimin hikmetlerine dikkat çekiyor kitabında.Author: Yener Ozturk
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789756079867
Dimensions: 0