Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Hukukunda Mali Cezalar

$099 $1000

We have run out of stock for this item.


Tarih boyunca bütün toplumlar suç oranını düşürmek ve işlenen suçların meydana getirdiği zararları en aza indirmek için gayret sarf etmişlerdir. Suçlunun cezalandırılması bazen işlediği fiile denk bir karşılık şeklinde olabildiği gibi, bazen de işlenen fiilden çok daha ağır bir cezaya çarptırma, hatta bu cezaya failin ailesini ve yakınlarını da dahil etmek suretiyle de icra edilmiştir. Tarihin değişik dönemlerinde, insan aklının kendi sınırlı kapasitesi içinde geliştirdiği bu cezalandırma türlerinden herhangi birini görmek mümkündür.

Diğer taraftan Yüce Allah, ilk insanı yarattığı andan itibaren ona bir takım hak ve vecibeler yüklemiş, ilk insanın aynı zamanda ilk peygamber olması yanında, ilerleyen zaman içinde birçok elçi göndererek insanların toplum hayatının düzenlenmesi konusundaki bazı kuralları ve bunların ihlali durumunda uygulanacak cezalan da insanoğluna bildirmiştir. Yüce Yaratıcı'nın belirlediği cezalar, ilk dönemden itibaren daima adalet ve denklik ilkesi üzerine kurulu, kişilerin ve toplumun maslahatına uygun olmuştur.Author: Huseyin Esen
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789756079355
Dimensions: 0