Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Hukukunda Anonim Ortaklıklar

$995


İslam Hukukunda Anonim Ortaklıklar kitabında, fertlerin ve devletlerin iktisadi ve ticari yapısında önemli bir yeri bulunan anonim ortaklıkların İslam Hukuku açısından değerlendirilmesi, kuruluş, işleyiş ve meşruiyet şartlarının neler olabileceği konusunda bilgiler veriliyor. 

Ticari alanda dünyada en çok rağbet gören ve devletlerin ticari ve iktisadi yapısında önemli roller oynayan anonim ortaklıklar hakkında genel bilgilerin yanı sıra, İslam Hukukunun temel kaynaklarından olan Kuran ve Sünnette şirketle ilgili ayet ve hadisler tespit edilerek, İslam Hukuk doktrinindeki şirketlerden temel fıkıh kitaplarından mezheplere göre izahlar sunan eser, Yrd.Doç:Dr.Murtaza Köse imzası taşıyor.

Author: Murtaza Kose
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789756079249
Dimensions: 0