Islam Hukukunda Anonim Ortakliklar

ANT Stores

$ 9.95 
SKU: YEA-011
ISBN: 9789756079249
Murtaza Kose / ISIK AKADEMi YAYINLARI

Share:
İslâm Hukuku bütün zamanların ve mekânların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dinamizme sahiptir. Hayatın gelişmesiyle ortaya çıkabilecek bütün olayları kapsamına alabilecek genişliktedir. Bir hukukun ilerilik, yükseklik ve prensiplerinin ebediliğe layık olma derecesi, yüzyılların geçmesine rağmen eskimeyecek, her çağda kabul görecek hedefler ve idealler ortaya koyabilmiş olmasına bağlıdır.

İslâm Hukuku hangi türden olursa olsun sermayelerin atıl bırakılmasını tasvip etmemekte ve bunların sürekli olarak ticarî hayatta değerlendirilmesini istemektedir. Ayrıca Kur’ân ve Sünnet, kişileri ticarete yönlendirerek sermaye işletimini ve neticede üretime katkıda bulunulmasını teşvik etmektedir.

Hukukî gelişmenin en önemli merhalesi, akitler diye isimlendirilen hukukî iradelerin kaideleştiği, tanzim edildiği, neticelerine saygı gösterildiği, umumî nizama, ahlâka ve kanun koyucunun temel maksadına aykırı olmayan her hususta şart koşma ve mukavele yapma serbestliğinin bahşedildiği merhaledir. Şirketler konusu da akit kapsamı içerisinde ele alınan bir konudur. İslâm hukuku isim ve şekil şartlarında kısıtlayıcı müdahale de bulunmadan kurulacak şirketlere Kur’an ve sünnet çerçeveli olma şartıyla cevaz vermiştir.

ISBN: 975607924X
Yayinevi: Yeni Akademi Yayinlari
Yazar: Murtaza Kose
Format: Karton kapak, 256 sayfa, 15x22.5cm

Our brands