Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İslam Hukuku'nda Sünnetin Yeri

$995 $1995

We have run out of stock for this item.


İşlâm’in, yeryüzünü ezeli nuruyla aydınlatması, o gün Mekke başta olmak üzere yaşayan bir kısım insanların rahatsızlıklarına sebep oldu. Bu rahatsızlık ve hazımsızlık, önce yök saymaya, ardından da fiili saldırılara dönüştü. Bilahare de bu insanlar yerlerinden yurtlarında çıkarıldılar ve mallarına el konuldu.

O günkü hazımsızlık hep devam etti. Haçlı seferleri bunun en güzel örneklerinden biridir. Batılı emperyalistler, İşlâm’i kaba kuvvetle bitiremeyeceklerini anlayınca bu kez taktik değiştirdiler. Artık hücum cepheden yapılmayacaktı; ‘şimdi tehlikeler içeriden geliyor. Kürt gövdenin içine girdi. şimdi mukavemet güçleşti.’

Önce Kur’ân’nin sıhhatiyla ilgilenmeye başladılar, onun bize intikalinde Sahabenin ve sonraki nesillerin cansiperane gayretleri yok farz edildi ve Kur’ân’la ilgili şüpheler üretmeye kalktılar. Allah’ın ilahi garantisi altındaki Kur’ân’dan bir şey elde edemeyince yeni bir hedefe yöneldiler.

Bundan sonraki toplu hücumlar, doğrudan Resul-i Ekrem’ın şahsına ve sünnetine yöneltilecekti. şimdiki hedef, Sünnetin Ýslâm’daki konumunu sarsmaya yönelikti. Ýcimizden bazılarını da değişik biçimlerde satın alarak yeni bir saldırı başlattılar.

Elinizdeki kitap, gerek dışarıdan gerekse içeriden gelen saldırılara verilmiş en mükemmel cevaplardan birini teşkil etmektedir.Author: Mustafa Sibai
Publisher: Isik Akademi Yayinlari

ISBN 9789756079973
Dimensions: 0