Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İsim Ve Sıfatları İle Efendimiz (S.a.v.)

$595 $795

We have run out of stock for this item.


Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve sellem) hayatı muhtelif açılardan incelenmiş, O’nunla alâkalı müstakil ilim dalları teşekkül etmiş ve pek çok kitap telif edilerek büyük bir külliyat oluşturulmuştur. Bu ilim dallarından biri de iki Cihan Serveri’ni anlatan sözler diye ifade edebileceğimiz O’nun isimlerini, vasıflarını, niteliklerini, künyelerini ve lakaplarını ihtiva eden “esma-i nebi” sahasıdır.

‘Asr-ı Saadet’ten günümüze nice Allah dostu ve Hak aşığı, Efendimiz’e olan aşklarını içlerinde pişirmiş, vicdanlarının derinliklerinde hissetmiş ve böylece Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı’na olan muhabbet, saygı ve sevgilerini kelimelere dökmüşlerdir. Bu sözlerin içlerinde öyleleri vardır ki bir benzeri ancak derin bir hissedişle, ciddi bir muhabbet ufkuyla ve engin bir ruh safvetiyle söylenebilir.

Dr.Ali Budak’ın kaleme aldığı “isim ve Sıfatları ile Efendimiz” kitabında, gönüllerinde hissettikleri Hz Muhammed (sallallahü aleyhi ve sellem) aşkını kelimelere döken Peygamber âşıklarının yazı, na’t, salâvat ve kasidelerindeki güzide ifadelere yer veriliyor.Author: Ali Budak
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752783812
Dimensions: 0