Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İmla Kılavuzu

$795

We have run out of stock for this item.


Bu kitap sayesinde;
Sesleri ve ses uyumlarını,
Kelime ve eklerin yazılısını,
Büyük harflerin kullanıldığı yerleri,
Birleşik kelimelerin yazılısını,
Noktalama işaretlerini,
Yazıda kullanılan işaretleri,
Kısaltmaları,
60,000 kelimenin doğru yazılısını öğreneceksiniz,
Author: Tuncay Ozturk, Yuksel Ozturk
Publisher: Zambak

ISBN 9789752666221
Dimensions: 0