Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

İmân ve Aksiyon

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Necip Fazıl Kısakürek’in iki ayrı konferansı... İman ve Aksiyon - Özlediğimiz Neslin Vasıfları...
Her konferans, farklı tarih ve şehirlerde çeşitli defalar binlerce dinleyiciye hitaben verilmiş olup büyük ilgi doğurmuştur. 1949’da Büyük Doğu Cemiyetinin kuruluşundan itibaren Anadolu’yu bir uçtan öbür uca sarsan Necip Fazıl için, mevzuu ne olursa olsun verdiği her konferans, «Tanzimattan beri gelen sahte inkılapların çürüttüğü ruh kokumuzu kurtarma, kainat çapında hesaba vurma, Türkün ruh ve madde dünyasını Batının da hayran olacağı ve içinde her derde deva bulacağı bir ideolocya planında kurma ideali»ne bağlıdır.Author: Necip Fazil Kisakurek
Publisher: Buyuk Dogu

ISBN 9789758180851
Dimensions: 0