Ilk 12 Ayda Bebegin Gelisimi Beslenmesi Oyunlari

Save

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-260
ISBN: 9786059841887
Hatice Kubra Tongar / Hayy Kitap

Share:

Anneci?im beni tan?yor musun?
Can?m annem,
9 ay boyunca s?cakl???n bana yuva oldu. Sevginle büyüdüm, kalbinin ritminde uyudum. Hayat?m?n en mucizevî serüveninin sonunda kendimi kollar?nda buldum; do?dum. Mini minnac?k bir emanet olarak, emanetçilerin en tatl?s?n?n evlad? oldum.
Sonra fark ettim ki gözlerinde mutluluk kadar tela? da var. Beni nas?l besleyece?in, nas?l uyutaca??n, nas?l y?kayaca??n, hangi ay?mda bana nas?l bakaca??n hususunda heyecan dolusun. Beni ta??rken can?m yanacak diye korkuyor, babam?n kuca??na verirken bile endi?eleniyorsun.

Ama biliyor musun; beni tan?d?kça bu endi?elerinden kurtulacaks?n. Zaman içinde dilimi ö?renip, beni anlayacaks?n.
Tabii bunun için geli?im seyrimi bilmen gerekiyor. ??te bu yüzden sana kendimi anlatt?m. Beni benim cümlelerimle tan? istedim. Hayat?m?n ilk y?l?nda nas?l gözükürüm, neleri severim, neler yapabilirim, hangi oyuncaklarla oynar, sa?l???m için hangi önlemlere ihtiyaç duyar?m bu kitaba yazd?m. Geli?imimi ay ay kaleme ald?m.
Haydi bakal?m!
Sayfalar? arala da bir an önce tan??al?m.
Kayg?lar?m?z?n yerine mutlu an?lar koyal?m.
Annelerin çocuk e?itimiyle ilgili yak?ndan takip etti?i yazar Hatice Kübra Tongar bu kitab?nda bebe?in dilinden sesleniyor. Bebe?in ilk 12 ay?nda, onu yak?ndan tan?mak, isteklerini ve ihtiyaçlar?n? anlamak için rengârenk bir ba?ucu kitab?!

Our brands